ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στην LAGADASFARM πιστεύουμε ότι η προσήλωση στην ποιότητα, στην ασφάλεια και υγιεινή αποτελεί την βασικότερη προϋπόθεση για να λειτουργήσει, να παράγει και να προσφέρει στον καταναλωτή ποιοτικά, υγιεινά και ασφαλή προϊόντα.

Για αυτό κι εμείς από την αρχή της λειτουργίας μας, μέχρι και σήμερα, σε όλες τις δραστηριότητες μας από τις εγκαταστάσεις, την παραλαβή των πρώτων υλών, την επεξεργασία, την συσκευασία, ως και την διάθεση των προϊόντων μας, τηρούμε όλες τις απαραίτητους κανόνες και προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής και είμαστε πιστοποιημένοι από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης κατά το πρότυπο

EΛΟΤ EN ISO 22000:2005